Дивизион 8×8 III ЛП Дивизион 8×8
15 июля 2022, пятница
18 июля 2022, понедельник
22 июля 2022, пятница
29 июля 2022, пятница
08 августа 2022, понедельник
10 августа 2022, среда
12 августа 2022, пятница
15 августа 2022, понедельник
21 августа 2022, воскресенье
22 августа 2022, понедельник
24 августа 2022, среда
29 августа 2022, понедельник
05 сентября 2022, понедельник